De Hollandse Laverda Museum V6

En nog steeds onderdelen aan het maken voor de versnellingsbak!!

Hoewel ik niet alleen met de bak bezig ben ligt daar op dit moment toch wel de prioriteit. Met het bedrijf dat voor de vertanding van de tandwielen zorgt is het goed samenwerken. Zij begrijpen waar ik mee bezig ben en dat motiveert mij dan ook om nu eerst alles waar maar een tandvorm op moet, te maken. De tandwielen zijn inmiddels bijna allemaal klaar, inclusief de oliepomptandwielen, distributiewielen en tussenwielen. Nu dus de assen aan de beurt...........!! Op zich een spannende klus want het lukte me niet om in Nederland nog iemand of een bedrijf te vinden die de juiste frees had om de assen af te wikkelen. Ik moest hier dus zelf een oplossing voor vinden.

Achteraf ben ik zeer tevreden over het resultaat maar dat had ik vooraf toch niet durven dromen.

Er zitten verschillend veertjes en 1 grote veer voor de veiligheidskoppeling in de bak en die zijn inmiddels ook gemaakt.

Met de wals ben ik wel wat verder. Na nog wat uitzoekwerk en berekeningen in het AutoCad programma zijn de programma's voor de wals geschreven en staan inmiddels in de machine. De enige machine die ik hiervoor kan gebruiken is erg bezet dus moet ik even wachten op een rustig moment om de de wals te maken. Ik kan gelukkig nog verder met andere zaken.............................................

De tank voor het prototype is inmiddels gemaakt en daar ben ik erg tevreden over. In september ben ik in Italie geweest en kon ik van de hogaar in ontvangst nemen. Foto's over het maken hiervan komen in een volgende update!!

Veel kijkplezier toegewenst.
Wordt dus weer vervolgd............................................
Cor

V6 Rebuild

De kardanas voor het prototype.

V6 Rebuild

Met behulp van een ondersteunend center worden de assen uit ruw materiaal voorgedraaid, daarna volgt het spanningsvrij gloeien. Na deze warmtebehandeling kunnen de assen worden nagedraaid, gefreesd, gehard en geslepen.

Milling teeth on a oilpump gear

De as voor de koppeling en veiligheidskoppeling.

V6 Rebuild

Hier al wat assen gedeeltelijk bewerkt.

V6 Rebuild

Het slijpen van een distributietandwiel.

V6 Rebuild

De slijper en zijn slijpmachine.

V6 Rebuild

De CNC freesmachine met de conventionele gereedschappen.

V6 Rebuild

De splines op de assen worden gewoonlijk afgewikkeld, net als het vertanden van een tandwiel. In Nederland waren deze afwikkelfrezen niet traceerbaar zodat op alternatieve wijze de splines werden gefreesd. Oude hulpgereedschappen welliswaar, maar..........nog zeer nauwkeurig!!

V6 Rebuild

Het resultaat na dagen van hard zwoegen.

V6 Rebuild

Het resultaat na dagen van hard zwoegen.

Terug naar de V6 Index